პროექტი

იმირასანის  სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მა

იმირასანის  სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო  ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი)

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 2600 ჰექტარი.