პროექტი

ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არ
მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთებზე ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მაგისტრალური არხის სწრაფმდენზე ჩამქრობი ჭის მოწყობა 
subscribe news