პროექტი

  ზაკი-ხანდო-კოთელიას მექანიკური მორწყვის სარწყავი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

ზაკი-ხანდო-კოთელიას მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 400 ჰექტარი, წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 438 ჰექტარი. 

subscribe news