პროექტი

ფერსა - მუგარეთის და გიორგიწმინდას მექანიკური  სარ
ახალციხის მუნიციპალიტეტი

ფერსა - მუგარეთის და გიორგიწმინდას მექანიკური  სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების (მილსადენები) რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

დაწყება 2018 წელი

დასრულება 2018 წელი
subscribe news