პროექტი

სალთვისის სარწყავი სისტემის გ-2 გამანაწილებლის რეა
გორის მუნიციპალიტეტი

სალთვისის სარწყავი სისტემის გ-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 2 928 ჰექტარი.