პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
მარნეულის მუნიციპალიტეტი

აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

მიღებული შედეგი: წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 1886 ჰექტარი