პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე,  გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-9 ქვემო გამანაწილებლის პკ. 3+68-დან 15+25-მდე მონაკვეთის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია