პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

სოფელ ანაკლიაში, თიქორი-ენგურის დამშრობი მასივის კ-1 კოლექტორის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: დაშრობა 40 ჰექტარი