პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტში ჭალადიდის მასივის დამშრობი სისტემის მაგისტრალური არხის წმენდა მექანიზმებით სოფ. პატარა ფოთის ტერიტორიაზე 

მიღებუი შედეგი: ჭარბი წყლის მოცილება 2250 ჰექტარი

subscribe news