პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

სენაკის მუნიციპალიტეტი

სენაკის მუნიციპალიტეტში ჭალადიდის დამშრობი არხების წმენდა მენჯის უბანში სოფ. რეკას ტერიტორიაზე 

მიღებული შედეგი: ჭარბი წყლის მოცილება 330 ჰექტარი

subscribe news