პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
მარნეულის მუნიციპალიტეტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის, მდინარე დებედაზე განთავსებული სათავე ნაგებობის სარეგულაციო ფარების და სამანქანო დარბაზის  მექანიკური ნაწილის აღდგენა-შეკეთება


subscribe news