პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
დმანისის მუნიციპალიტეტი

დმანისი -განთიადის სარწყავი სისტემის გამხოლოების და შიდა ქსელის მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
subscribe news