პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფ. ქოლაგირთან წერეთლის მაგისტრალურ არხზე წყალსაგდები კვანძის მოწყობა


subscribe news