პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ოკამის არსებული სატუმბო სადგურის სადაწნეო მილსადენის და სარწყავი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 300 ჰექტარი