პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

ხონის მუიციპალიტეტი

ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

subscribe news