პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

ახალციხის მუნიციპალიტეტში მუგარეთის და გიორგიწმინდას სამელიორაციო სატუმბი სადგურების გარე ელექტრო მომარაგების სამუშაოები