პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში დილისკა-პტენა-ჩუნჩხას სატუმბი სადგურის, სადაწნეო მილსადენისა და სარწყავი ქსელის რეაბილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 500 ჰექტარი
subscribe news