პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, ნიგოეთის თემის სოფელ ჭყონაგორას და სოფელ ნიგოეთის დამშრობი მასივის რეაბილიტაცია.

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 480 ჰექტარი

subscribe news