პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
ქვ.ხანდაკი-ნიჩბისის სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება