პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
ხანდაკი-სასირეთი-მეტეხის სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება
subscribe news