პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წყალწმინდაში სუფსისა და სეფა-ჩირეს დამშრობი მასივის რეაბილიტაცია II ეტაპი.