პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

სიონის წყალსაცავის საექსპლუატაციო კოშკში არსებული სამგზავრო-საექსპლუატაციო ლიფტის აღდგენა