პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-7 გამანაწილებლის  რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი  1200 ჰექტარი

 
subscribe news