პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

კასპის მუნიციპალიტეტი

კასპის მუნიციპალიტეტში მდებარე შპს საქართველოს მელიორაციის კუთვნილი ხვითის სატუმბი სადგურის გარე ელექტრო მომარაგება