პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
ხობის მუნიციპალიტეტი

რიონი-ხობის მდინარეთაშორის მასივზე სოფლების შუა ხორგის და გაღმა ქარიატის კოლექტორების (მ-1-3; მ-1-5; მ-1-დ-1; მ-1 დ-2; მ-1 დ-3) მათი წყალშემკრები არხების და „კვალის“ ორნატების რეაბილიტაცია

დაწყება 2018 წელი

დასრულება 2018 წელი

subscribe news