პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის რეაბილიტაცია პკ0+00-დან პკ20+15-მდე

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი  300 ჰექტარი

subscribe news