პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთებზე ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები.