პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

2016 წელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზონაში დახურული მილსადენების მოწყობა

subscribe news