პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

2016 წელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

წნორის კომპლექსის ტერიტორიაზე გ-29 კოლექტორის აღდგენა