პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

2015 წელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

სოფ. ვაქირში პკ 419+12-ზე  გ-24 გამანაწილებელზე არსებული კოლექტორის აღდგენა

შედეგი: დამშრალი ფართობი 170 ჰა.