პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

2016 წელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

სოფელ პალდოში სათავე ნაგებობის გარე ელ. მომარაგებისა და რეაბილიტაციის (I და II ეტაპი)