პროექტი

საქართველოს მელიორაცია

2016 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტი

თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის იგოეთის ქვემო მაგისტრალური არხის გ-11 გამშვების დაბოლოების აღდგენა

შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 50 ჰა