პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-55 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი   250 ჰექტარი.

subscribe news