პროექტი

საქართველოს მელიორაცია
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის პირველი რიგის გ-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი  463 ჰექტარი. 
subscribe news