პროექტი

ურბნისის სატუმბი სადგურის  სარწყავი ქსელის მოდერნი
გორის მუნიციპალიტეტი

ურბნისის სატუმბი სადგურის  სარწყავი ქსელის მოდერნიზაცია-რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 115 ჰექტარი
subscribe news