პროექტი

სოფელ კლდეწნისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემ
ახალციხის მუნიციპალიტეტი

სოფელ კლდეწნისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის და სარწყავი ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 320 ჰექტარი.