პროექტი

სოფელ დიდი ირაგას სატუმბი სადგურის გარე ელმომარაგე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

სოფელ დიდი ირაგას სატუმბი სადგურის გარე ელმომარაგების სამუშაოები