პროექტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხუნწში მაგისტრალური
მარტვილის მუნიციპალიტეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხუნწში მაგისტრალური კოლექტორის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი  80 ჰექტარი.