პროექტი

სოფელ 1 მაისის საკრებულოში გაუწყინარის თემში კოლექ

აბაშის მუნიციპალიტეტი

სოფელ 1 მაისის საკრებულოში გაუწყინარის თემში კოლექტორის რეაბილიტაცია (1 ეტაპი)

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი  300 ჰექტარი.

 

subscribe news