პროექტი

„ზემო არხზე" სოფ. სავანეთის  I და II რიგის განანაწ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

„ზემო არხზე" სოფ. სავანეთის  I და II რიგის განანაწილებლების რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 400 ჰექტარი.
subscribe news