პროექტი

გარდაბნის სარწყავი სიტემის გ-14 გამანაწილებლის რეა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის სარწყავი სიტემის გ-14 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 900 ჰექტარი.