პროექტი

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ზემო ალაზნის
თელავის მუნიციპალიტეტი

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე, სოფელ აკურაში მდებარე დიუკერის აღდგენა-რეაბილიტაცია (II ეტაპი).

subscribe news