პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ვარდისუბნის
თელავის მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ვარდისუბნის  N70 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 500 ჰექტარი.