პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ოჟიოს  N38 გა
ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ოჟიოს  N38 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია
მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 270 ჰექტარი.