პროექტი

ქვემო-ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონზში ალაზნის პირ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო-ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონზში ალაზნის პირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია III ეტაპი

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 3000 ჰექტარი.