პროექტი

კასპის მუნიციპალიტეტში ქვემო ხანდაკი-ნიჩბისის მექა
კასპის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ხანდაკი-ნიჩბისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)
 
მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 800 ჰექტარი.


subscribe news