პროექტი

სოფ.თეძამის N#6 სატუმბი სადგურის მკვებავი მილის (პ

კასპის მუნიციპალიტეტი

სოფ.თეძამის N6 სატუმბი სადგურის მკვებავი მილის (პკ38+00-დან პკ 50+00-მდე) რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი:წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 350 ჰექტარი.