პროექტი

კავთისხევის მექანიკური მორწყვის N#3 აწევის სატუმბი

კასპის მუნიციპალიტეტი

კავთისხევის მექანიკური მორწყვის N3 აწევის სატუმბი სადგურის და სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია (IV) ეტაპი

მიღებული შედეგი:წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 884 ჰექტარი.