პროექტი

 ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში დახურული მ

2015 წელი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში დახურული მილსადენების მოწყობა