პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა
2015 წელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე I რიგი

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი   3000 ჰექტარი.


subscribe news